Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Descriere proiect PDF Print E-mail

 


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3  “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: “Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor - instrumente pentru o educaţie creativă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/61341


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

DESCRIEREA PROIECTULUI


Dezvoltarea competenţelor de tip “a învăţa să înveţi” rămâne o preocupare majoră în optimizarea şi modernizarea actului didactic românesc.

Generalizarea introducerii strategiilor de predare - învăţare moderne interactive, centrarea acţiunilor didactice pe elev, tratarea diferenţiată a elevilor prin teme variate sau individualizate sunt o necesitate în activitatea didactică, conform PND 2007 - 2013.

În acest sens, obiectivele generale pe care le urmăreşte proiectul sunt:

(1) creşterea gradului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
(2) dezvoltarea conceptului de formare profesională continuă în rândul cadrelor didactice la nivelul celor şase regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
(3) alinierea sistemului educaţional preuniversitar la standardele internationale privind metodica de predare.

Scopul proiectului este dezvoltarea şi acreditarea naţională a unui program inovativ de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de scurtă durată în folosirea de metode de predare adaptate stilului de învăţare al elevilor şi utilizarea tehnicilor experienţiale.

Îndeplinirea scopului se va realiza prin atingerea obiectivului specific al proiectului, şi anume, creşterea gradului de perfecţionare a 1.080 cadre didactice, din şase regiuni ale ţării, timp de 2,3 ani, cu un cost de 8,2 mil lei.

Prin realizarea scopului proiectului va fi atins obiectivul general al Axei Prioritare I, POS DRU, „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” prin oferirea unui program de perfecţionare continuă modern, inovativ şi de calitate, a cadrelor didactice, care va avea ca efect creşterea gradului de asimilare de cunoştinţe în rândul elevilor şi alinierea metodologiei de predare la standarde internaţionale.

Creşterea gradului de calificare a cadrelor didactice prin familiarizarea acestora cu noţiuni privind tipurile de temperament ale copiilor, stilurile lor de învăţare, a metodelor de determinare a temperamentelor şi îmbunătăţirea metodelor de predare cu ajutorul tehnicilor experienţiale, fac ca proiectul să răspundă obiectivelor specifice ale DMI 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare”. Îmbunătăţirea procesului de învăţare la nivel interregional, prin instruirea cadrelor didactice, va asigura pe viitor o creştere a calităţii învăţământului românesc având ca efect pe termen lung crearea unei economii bazate pe cunoaştere şi îndeplinind obiectivul general al POS DRU.

 

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României