Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Unitatea de curs 6 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 6.

Măsurarea psihologică a temperamentului

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs este acela de a prezenta pe larg tehnicile şi metodele specifice pentru evaluarea temperamentului. Evaluarea psihometrică presupune transmiterea unor cunoştinţe şi concepte specifice necesare atât pentru coordonarea procesului de evaluare, cât şi pentru prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor obţinute în urma evaluării. Obiectivul general al acestui curs este acela de a transmite aceste informaţii, pe de o parte şi de a forma competenţele necesare pentru coordonarea unui proces de evaluare în toate etapele sale, pe de altă parte.

Setul de cunoştinţe şi competenţe care urmează a fi transmis în cadrul acestui program formativ se referă la: aspecte etice şi deontologice aplicabile în evaluarea psihologică, evaluarea psihologică (concepte cheie), administrarea, scorarea şi interpretarea instrumentelor de măsurare a temperamentului, interpretarea avansată a instrumentelor de măsurare a temperamentului. În urma participării la acest curs profesorii ar trebui să dobândească competenţele necesare pentru a coordona integral un proces de evaluare psihologică, începând cu administrarea instrumentului, prelucrarea şi interpretarea datelor şi terminând cu interpretarea detaliată a rezultatelor şi oferirea unui feedback persoanelor evaluate.

 

Obiectivele specifice ale unităţii de curs


•    informarea profesorilor şi a consilierilor şcolari despre procesul de evaluare psihologică;
•    asimilarea de către profesori şi consilierii şcolari a cunoştinţelor de bază (a informaţiilor esenţiale) privind principiile şi standardele etice aplicabile în evaluarea psihologică;
•    asimilarea informaţiilor referitoare la evaluarea psihologică a temperamentului;
•    asimilarea cunoştinţelor necesare pentru interpretarea avansată a chestionarelor de măsurare a temperamentului;
•    coordonarea unor simulări de ale proceselor de evaluarea psihologică;
•    aplicarea unor strategii interpretative utilizate în evaluarea temperamentului;
exersarea capacităţii de a oferi feedback cu privire la trăsăturile temperamentale ale copiilor.