Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Unitatea de curs 7 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 7.

Elevi în situaţii speciale: devianţi şi supradotaţi

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Acest modul urmăreşte dezvoltarea competenţelor persoanelor din grupul ţintă (consilieri şcolari) de a selecta, adapta şi utiliza instrumente specifice de identificare a elevilor în situaţii speciale şi de definire a particularităţilor acestora, în special din perspectiva temperamentului. În egală măsură, modulul contribuie la dezvoltarea strategiilor didactice şi de asistenţă la nevoile de învăţare ale elevilor aflaţi în situaţii speciale, cu focalizare pe elevii devianţi şi supradotaţi.
Astfel, această unitate de curs contribuie la dezvoltarea capacităţii şcolilor şi a sistemului de învăţământ în ansamblu de a promova principiile unei educaţii incluzive, care oferă cu adevărat şanse egale tuturor elevilor şi care ţine cont de particularităţile acestora. Totodată, unitatea de curs oferă un sprijin suplimentar actorilor de la nivelul şcolii de a preveni eşecul şcolar (repetenţia repetată, abandonul şcolar etc.) şi de a creşte şansele elevilor de a-şi atinge potenţialul, susţinând elevii în funcţie de trăsăturile individuale de temperament şi orientând măsurile de intervenţie în funcţie de aceste particularităţi.
Nu în ultimul rând, prin activităţile de învăţare şi spaţiul de reflecţie pe care-l dezvoltă, această unitate de curs contribuie la creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ, un obiectiv convergent cu priorităţile curente ale strategiei de dezvoltare a sistemului de educaţie.

 

Obiectivele specifice ale unităţii de curs


Unitatea de curs urmăreşte dezvoltarea unor competenţe specifice în arii precum:
•    Analiza şi definirea particularităţilor elevilor în situaţii speciale şi categoriile principale de intervenţii didactice ameliorative;
•    Adoptarea de strategii şi utilizarea unor instrumente specifice de recunoaştere a caracteristicilor şi formelor curente de devianţă şcolară;
•    Adoptarea unor strategii şi utilizarea unor instrumente specifice de recunoaştere şi de valorizare a potenţialului elevilor supradotaţi;
•    Utilizarea unor strategii didactice specifice pentru prevenirea şi ameliorarea situaţiilor de devianţă şcolară şi a comportamentelor deviante în spaţiul şcolar;
•    Utilizarea unor strategii didactice specifice pentru lucrul cu elevii capabili de performanţe înalte/supradotaţi.
În mod specific, participanţii la programul de formare vor dobândi noi cunoştinţe despre modalităţile de identificare a elevilor în situaţii speciale şi noi deprinderi în ceea ce priveşte adaptarea materialelor şi strategiilor de învăţare şi evaluare. De asemenea, această unitate de curs va contribui în mod semnificativ la dezvoltarea unor atitudini adecvate lucrului cu elevi în situaţii speciale: deschidere, sprijin, empatie etc. În această ultimă categorie intră şi raportarea critică la anumite stereotipii şi prejudecăţi privind elevii în situaţii speciale (supradotaţi şi elevi cu comportament deviant).