Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Unitatea de curs 8 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 8.

Consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs îl reprezintă construirea bazelor teoretice şi exersarea abilităţilor practice de consiliere a elevilor, părinţilor, profesorilor. Ne propunem să oferim un bagaj minimal, dar suficient de informaţii teoretice prin care consilierii şi cadrele didactice să identifice avantajele şi potenţialităţile diferitelor paradigme şi totodată să poată alege acea abordare adaptată stilului personal sau nevoilor beneficiarilor.

De asemenea, cursul va crea contextul exersării principalelor abilităţi pentru derularea procesului de consiliere individuală/de grup a elevilor, părinţilor, profesorilor, astfel încât să se depăşească nivelul empiricului, iar relaţia de consiliere să se construiască pe principii ale profesionalităţii. Aplicaţiile practice vor oferi cadrul identificării stereotipurilor sau abordărilor greşite precum şi întărirea modalităţilor corecte utilizate de consilieri/ profesori/ părinţi în relaţie cu elevii care au temperamente/stiluri cognitive diferite.

 

Obiectivele specifice ale unităţii de curs


•    Dezvoltarea capacităţii de a analiza diferite paradigme, şcoli şi modele teoretice de consiliere.
•    Dezvoltarea capacităţii de a selecta, utiliza şi adapta metodele şi tehnicile de consilierea în lucrul cu elevii, părinţii, profesorii.
•    Dezvoltarea capacităţii de a identifica şi valoriza eficient în procesul consilierii factorii bio-psiho-socio-culturali care potenţează/frânează învăţarea şi susţin/blochează procesul dezvoltării personale şi al carierei.
Dezvoltarea capacităţii de depistare şi ameliorare a erorilor şi stereotipurilor în procesul/activitatea de consiliere a elevilor cu diferite temperamente/stiluri de învăţare, precum şi în relaţia cu părinţii sau alte cadre didactice.