Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Atitudini si valori PDF Print E-mail

Atitudini şi valori

Unitatea de curs nr. 1

•    Capacitatea de autoevaluare ca stil profesoral;
•    Capacitatea de evaluare obiectivă a elevilor;
•    Adecvarea condiţiei proprii relativ la condiţia elevului;
•    Auto-respect şi respect pentru elev ca fiinţă în dezvoltare;
•    Valorizarea dialogului didactic de pe poziţii de deschidere şi încredere;
•    Utilizarea valorilor umaniste în actul didactic.

Unitatea de curs nr. 2

Valori: tratarea egală a tuturor elevilor, chiar şi a acelora care au rezultate mai slabe sau sunt în situaţia de a recupera distanţa faţă de colegii mai performanţi;
Atitudini: recunoaşterea greşelilor ca făcând parte integrantă din procesul de învăţare şi delimitarea de anatemizarea eşecurilor, fără a face din greşeli un tip acceptabil de performanţă din partea elevilor.

Unitatea de curs nr. 3

Participanţii la curs vor dobândii valori care se află în strânsă legătură cu sloganul Uniunii Europene ”Unitate în diversitate”. Toleranţa, comportamentul nediscriminatoriu, deschiderea faţă de ”ceilalţi”, capacitatea de a comunica eficient, abilitatea de a depăşi barierele de comunicare şi de a negocia eficient în situaţii de comunicare vor fi valori dobândite atât în urma prezentărilor formatorului, cât şi a participării la exerciţiile de grup. Participanţii vor deveni mai atenţi la tratarea egală a tuturor elevilor, chiar şi a acelora care au competenţe comunicaţionale mai scăzute sau rezultate mai slabe faţă de colegii mai performanţi în ceea ce priveşte comunicarea interpersonală sau în grup.

Unitatea de curs nr. 4

•    valori profesionale: dezvoltarea competenţei didactice şi pedagogice a profesorilor în vederea unei mai bune cunoaşteri a personalităţii elevilor şi a adecvării stilurilor de predare şi evaluare în raport cu temperamentul şi potenţialul cognitiv al acestora;
•    atitudini: formarea unor atitudini comprehensive, flexibile, tolerante şi responsabile, abordarea diferenţiată a elevilor şi a stilurile de învăţare, creşterea interesului pentru eficienţa procesului educativ şi pentru dezvoltarea gândirii performante şi creative prin antrenament intelectual.

Unitatea de curs nr. 5

•    valori profesionale: cunoaşterea personalităţii elevilor; recunoaşterea impactului complex al evaluării şcolare asupra tuturor actorilor şcolari; adecvarea strategiilor de evaluare în raport cu temperamentul şi potenţialul cognitiv al elevilor;
•    atitudini: abordare pozitivă a evaluării, cu accent pe funcţia motivaţională a acesteia şi pe valorificarea “punctelor tari” ale elevilor, prin raportarea la progresul individual al fiecăruia; flexibilitate şi responsabilitate în procesul evaluativ, prin respectarea deontologiei evaluării şi, în acelaşi timp, prin adaptarea demersului la specificul diferitelor context educaţionale.

Unitatea de curs nr. 6

•    valori profesionale: dezvoltarea unor competenţe de identificare şi interpretare adecvată a tipurilor temperamentale specifice personalităţii elevilor, eficientizând procesul de predare şi învăţare prin luare în considerare a acestor particularităţi interindividuale;
•    atitudini: formarea unor atitudini tolerante şi o înţelegere profundă a diferenţelor inter-individuale la nivelul elevilor; eficientizarea procesului educaţional prin adaptarea metodelor la particularităţile elevilor.

Unitatea de curs nr. 7

•    valori profesionale: considerarea nevoilor, intereselor şi potenţialului de dezvoltare al fiecărui elev; atenţie şi tratament egal în dezvoltarea şi adaptarea situaţiilor de învăţare promovate în cadrul curricular şi extra-curricular; lipsa prejudecăţilor cu privire la temperamentul şi potenţialul cognitiv al copiilor cu comportament deviant; confidenţialitate în raport cu datele dobândite despre elevi.
•    atitudini: empatie şi asertivitate în lucrul categorii speciale de elevi; respect faţă de nevoile şi interesele acestora; flexibilitate şi responsabilitate în procesul didactic, prin respectarea deontologiei profesiei didactice şi prin implicarea factorilor relevanţi în procesele de învăţare (familie, personal de sprijin etc.).

Unitatea de curs nr. 8

•    valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor,
•    derularea procesului de consiliere pe criterii de competenţă,
•    interes pentru unicitatea fiecărei persoane şi flexibilitate în adaptarea stilurilor de consiliere în funcţie de aceasta,
•    responsabilitate şi disponibilitate pentru sprijinirea părinţilor şi a altor cadre didactice pentru crearea unor condiţii adecvate de învăţare şi dezvoltare a elevilor cu temperament/stiluri cognitive diferite.
•    atitudine pozitivă faţă de autoformare şi dezvoltare personală continuă în domeniul consilierii.