Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Grup tinta PDF Print E-mail

 

Beneficiari direcţi

 

Grupul 1


720 profesori de limba şi literatura română din învăţământul preuniversitar (câte doi profesori / şcoală, 360 din mediul urban, 360 din mediul rural, din care: 620 femei şi 100 bărbaţi) care vor fi introduşi în noţiuni de bază legate de tipurile de temperament şi stilurile de învâtare la elevi, urmând a fi instruiţi în aplicarea de metode experienţiale la clasă.

Grupul 2


360 de profesori psihologi / consilieri şcolari (în funcţie cadrele de care dispune şcoala) (180 din mediul urban şi 180 din mediul rural, 180 femei şi 180 barbaţi) ce vor fi instruiţi în aplicarea de instrumente psihometrice la elevi şi determinarea stilului de învăţare şi a tipului de temperament. Profesorii vor fi selectaţi din 308 şcoli şi 52 licee din 36 judeţe din cele 6 regiuni (10 şcoli / judeţ din care 5 din mediul urban şi 5 din mediul rural, 180 care au obţinut rezultate bune la evaluările naţionale de lb. Română, 180 care au obţinut rezultate slabe).

Identificarea şcolilor se va face din baza de date a Partenerului, şcolile primind invitaţii de participare şi formulare de înscriere în care vor fi integrate criteriile de selecţie, după care, şcolile / liceele selectate vor semna acorduri de participare la proiect.

Grupul pilot


În cadrul proiectului elevii (10-18 ani) proveniţi din cele 360 de unităţi de învăţământ (câte două clase / şcoală / liceu) vor intra într-un program pilot şi vor fi evaluaţi cu ajutorul unui instrument de determinare a tipului de temperament şi a stilului de învăţare recunoscut la nivel internaţional şi acreditat de Consiliul Psihologilor din România. Pe aceştia se va testa toată metodologia proiectului (instrument de evaluare => determinare tip de temperament => alegere metode de predare => învăţare după metode personalizate => evaluarea elevului în funcţie de temperament).

Beneficiari indirecţi


360 unităţi de învăţământ din mediul rural şi urban;
18.000 elevi testaţi psihologic şi integraţi în procesul metodologic al proiectului.