Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Activitati proiect PDF Print E-mail

Anul 1

 

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Organizaţia care implementează

Activitatea 1

Management de proiect

Solicitantul

Activitatea 2

Achiziţii publice

Solicitantul

Activitatea 3

Campanie de informare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 4 Dezvoltarea programului de perfecţionare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 5 Selectarea grupurilor ţintă

Partenerul naţional 1

Activitatea 6 Evaluarea temperamentului elevilor

Solicitantul

Activitatea 7 Susţinerea cursurilor de perfecţinare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Anul 2

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Activitatea 1

Management de proiect

Solicitantul

Activitatea 2

Achizitii publice

Solicitantul

Activitatea 3

Campanie de informare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 4

Dezvoltarea programului de perfectionare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 5 Selectarea grupurilor ţintă

Partenerul naţional 1

Activitatea 6 Evaluarea temperamentului elevilor

Solicitantul

Activitatea 7 Susţinerea cursurilor de perfecţinare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 8 Sesiuni de mentorat

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Anul 3

Semestrul 1

Semestrul 2

Activitatea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Activitatea 1

Management de proiect

Solicitantul

Activitatea 2

Achizitii publice

Solicitantul

Activitatea 3

Campanie de informare

Solicitantul şi Partenerul naţional 1

Activitatea 8 Sesiuni de mentorat

Solicitantul şi Partenerul naţional 1