Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Rezultate anticipate PDF Print E-mail

 

REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTULUI


Rezultatele anticipate ale proiectului sunt în concordanţă cu obectivul general al POS DRU, respectiv „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.”

Rezultatele vor reprezenta aplicarea practică a scopului proiectului: dezvoltarea şi acreditarea naţională a unui program inovativ de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de scurtă durată în folosirea de metode de predare adaptate stilului de învăţare al elevilor şi utilizarea tehnicilor experienţiale, în timp ce pe termen lung, vor duce la îndeplinirea obiectivelor generale pe care le urmăreşte proiectul:

(1) creşterea gradului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
(2) dezvoltarea conceptului de formare profesională continuă în rândul cadrelor didactice la nivelul celor şase regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
(3) alinierea sistemului educaţional preuniversitar la standardele internationale privind metodica de predare.

 

Rezultatele imediate (output) vizate de proiect sunt:


720 de profesori de limba română din învăţământul preuniversitar vor fi instruiţi în dezvoltarea de metode de învăţare adaptate temperamentului elevilor şi stilului lor de învăţare. Din acest grup ţintă: 360 de cadre didactice provin din mediul rural, iar 620 sunt femei;

360 de profesori psihologi (consilieri) vor fi pregătiţi în aplicarea de instrumente moderne de evaluare a temperamentului şi stilului de învăţare la elevi.

Din acest grup ţintă: 180 de cadre didactice provin din mediul rural, iar 180 sunt femei.

Se vor susţine:

  • ore de curs;
  • workshop-uri.

O platformă online de instruire va include suporturile de curs şi metodele de învăţare generate în cadrul workshop-urilor precum şi instuirea celor 1.080 de cursanţi în utilizarea ei.
18.000 de elevi vor fi evaluaţi cu ajutorul unui instrument psihometric de determinare a temepramentului şi stilui de învăţare;

Se vor sustine 864 ore de mentorat on-line în cadrul cărora profesorii vor fi consiliaţi în aplicarea metodelor educaţiei experienţiale la clasă şi aplicarea de teste elevilor.

De asemenea, pe parcursul mentoratului experţii vor monitoriza rezultatele obţinute de elevi la teste şi vor întocmi analize şi un raport cu privire la impactul tehnicilor aplicate;

O conferinţă naţională pe tema „Tipul temperamental şi învăţarea” cu participarea a 200 de persoane;

Un volum ştiinţific cu lucrările susţinute în cadrul conferinţei.

Rezultatele pe termen lung ale proiectului vor fi:

Un program de perfecţionare de scurtă durată pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în adaptarea metodelor de învăţare în funcţie de nevoile elevilor acreditat la nivel naţional;


Transfer de know how între experţi şi profesori având ca rezultat creşterea gradului de calificare a cadrelor didactice din şase regiuni vizate de proiect;

1.080 de certificate de absolvire a cursurilor recunoscute la nivel naţional;2

18.000 elevi instruiţi după metode de învăţare experienţială şi evaluaţi cu ajutorul unui instrument de evaluare a temperamentului şi stilului de învăţare;

360 de baze de date la nivelul unităţilor de învăţământ cu tipul de temperament a elevilor din şcoală;

500.000 de persoane informate cu privire la derularea proiectului;

Aparatură IT achiziţionată (6 laptop-uri, un videoproiector, o multifuncţională laser color, 6 licenţe sistem de operare, 6 licenţe office, 6 licenţe antivirus).