Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Unitatea de curs 4 PDF Print E-mail

Unitatea de curs nr. 4.

Gândire performantă şi creativitate

 

Obiectivul general al unităţii de curs


Obiectivul general al unităţii de curs este acela de a analiza corelaţiile multiple dintre tipurile psihologice de temperament, gândirea performantă şi creativitatea. Aceste trăsături şi competenţe pot fi dezvoltate în procesul educativ utilizând anumite tehnici de învăţare, stiluri de predare şi de evaluare, pe care încercăm să le punem în evidenţă.

Obiectivul nostru porneşte de la următoarele presupoziţii şi ipoteze: a) dintre diverse modalităţi şi acte ale gândirii, toate corecte din punct de vedere formal, sunt performante doar acelea prin care putem înţelege şi prin care ne putem raporta la un număr cât mai mare de situaţii şi la situaţii cât mai diferite; gândirea performantă este larg cuprinzătoare, este flexibilă şi creativă; b) gândirea performantă este educabilă, poate fi dobândită, influenţată, sporită prin antrenament; c) între gândire şi temperament există o corelaţie procesuală; anumite tipuri de temperament sunt consonante într-o mai mare măsură cu anumite procese mentale, limbaje, stiluri de învăţare şi de comunicare, fapt cu efecte în educaţie, în selecţia şi pregătirea resurselor umane şi în antrenamentul pentru completitudinea şi performanţa gândirii; d) creativitatea este un aspect esenţial, definitoriu al gândirii performante; sub acest unghi, creativitatea înseamnă, înainte de toate, capacitatea de a folosi “procedura” de gândire cea mai potrivită într-o situaţie dată, şi – cu deosebire – , în situaţiile noi, complexe, turbulente; e) gândirea performantă este educabilă în şcoală şi în organizaţii; din acest punct de vedere, între şcoală şi organizaţiile de muncă există similitudini intense; f) pentru formarea gândirii performante este vitală – mai mult decât în oricare altă situaţie – “formarea formatorilor”, a profesorilor în ipostaza lor de manageri care trebuie să gestioneze eficient şi să dezvolte resursele şi abilităţile perceptive, cognitive, afective şi imaginative ale elevilor.Obiectivele specifice ale unităţii de curs


•    informarea profesorilor şi a consilierilor şcolari despre conţinutul gândirii performante şi despre legătura dintre gândirea performantă, creativitate şi tipurile de temperament;
•    asimilarea de către profesori şi consilierii şcolari a cunoştinţelor de bază (a informaţiilor esenţiale) privind corelaţiile pozitive şi corelaţiile negative dintre gândirea performantă, creativitate şi tipurile de temperament;
•    exersarea, cu titlu de exemplificare, a tehnicilor esenţiale de practicare a gândirii performante şi de către profesori şi consilierii şcolari;
•    exersarea, cu titlu de exemplificare, a modalităţilor principale prin care profesorii şi consilierii şcolari pot stimula capacitatea şi deprinderile de gândire performantă ale elevilor;
identificarea şi ilustrarea, prin exemple, a principiilor de management educaţional, în temeiul cărora strategiile de învăţare şi conţinuturile învăţării în învăţământul preuniversitar pot favoriza gândirea performantă şi creativitatea elevilor.